Privredna komora Srbije

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija, e-mail: pknis@pks.rs

Tel: +381 18 510 999

Klub investitora RPK Niš

Na osnovu člana 36. Statuta Regionalne privredne komore Niš, Upravni odbor na sednici održanoj 27.septembra 2011.godine, donosi

 O  D  L  U  K  U

O FORMIRANJU KLUBA INVESTITORA

I

Formira se Klub investitora za područje Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga (u daljem tekstu: Klub).

II

Ciljevi Kluba su:

 • poboljšanje opšte poslovne situacije u regionu kroz održivi industrijski razvoj
 • privlačenje novih investicija,
 • promocija postojeće industrijske ponude,
 • porast efikasnosti i konkurentnosti tržišta kapitala,
 • zastupanje interesa investitora na industrijskom, zakonodavnom i regulatornom nivou
 • izgradnja izgleda i ugleda članova Kluba
 • pružanje pomoći i podrške članovima Kluba u ostvarivanju poslovnog uspeha

(Detaljinije o ciljevima Kluba u obrazloženju koji je sastavni deo ove Odluke)

III

Za prvog predsedavajućeg Kluba bira se Vladimir Nikolić, generalni direktor  “Tigar-Tyres”, Pirot.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNI ODBOR REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE NIŠ

Br.01-758/3 od 27.septembra 2011.godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Miroslav Janojlić

                        

Obrazloženje za formiranje Kluba investitora

Potreba za formiranjem

Sva preduzeća sa teritorije koju pokriva Regionalna privredna komora Niš izražavaju svoje poslovne interese i probleme kroz aktivnosti jednog ili više Udruženja ili Kordinacionih odbora. Ovo su, prvenstveno,  granska udruženja koja objedinjavaju i predstavljaju potrebe koje su zajedničke za pojedinačnu granu ili njene sektore. Pri tome se kroz redovne sednice, predstavljanja i/ili edukacije teži boljem i efikasnijem poslovanju preduzeća kao i njihovom čvršćem međusobnom povezivanju, nastupu na međunarodnom tržištu i dr.

Investitori, kao pojedinci, preduzeća ili grupacije, imaju svoje zajedničke interese i probleme, sa jedne strane, a pri tome pripadaju različitim industrijskim granama, sa druge strane. Njihova potreba da izraze i ostvare svoje zajedničke interese ili da reše zajedničke probleme može se ostvariti formiranjem Kluba investitora kao nove organizacije. Najprirodnije je da se to realizuje u okviru RPK Niš čija je osnovna uloga da poboljša uslove poslovanja za sva preduzeća. Interes šire društvene zajednice i lokalnih samouprava ostvaruje se kroz bolje poslovanje, povećano investiranje, porast broja radnih mesta i opšti napredak.

Ciljevi formiranja

Sveobuhvatni cilj formiranja Kluba investitora je poboljšanje opšte poslovne situacije u regionu kroz održivi industrijski razvoj, privlačenje novih investicija i promociju postojeće industrijske ponude. Približavanje ovom cilju postiže se stvaranjem žive poslovne aktivnosti i uklanjanjem svih prepreka da se ona ostvari.

Specifične oblasti kojima treba posvetiti pažnju i u skladu sa njima ostvariti jasne i svrsishodne aktivnosti i inicijative su:

Napredak tržišta

Klub investitora teži porastu efikasnosti i konkurentnosti tržišta kapitala kroz porast štednje i investicionih procesa, privlačenje stranih investitora i stvaranje prilika za lokalne i strane dilere.

 • Obezbeđuje vođstvo, izvore i učešće na strateškim projektima i inicijativama koje će povećati efikasnost regionaolnog tržišta kapitala.
 • Zastupa inicijative i strukturne promene koje će globalno poboljšati konkurentnost regiona.
 • Igra vodeću ulogu u projektima strateškog marketinga da bi pozicionrali region kao globalnu investitorsku destinaciju.

Zastupanje interesa

Klub investitora predstavlja investitorske interese na industrijskom, zakonodavnom i regulatornom nivou.

 • Odgovara na prioritetne slučajeve koji su potvrđeni od strane članova.
 • Identifikuje slučajeve u kojima je potrebno zastupanje interesa članova.
 • Obezbeđuje potrebne komisije i radne grupe za analizu i rešavanje slučajeva.
 • Učvršćuje odnose sa svim industrijskim granama i društvenom zajednicom.

Izgled i ugled

Klub investitora radi na izgradnji izgleda i ugleda svojih članova kao i ugledu investitorske industrije u kontaktu sa svim interesnim stranama, uključujući regulatorna tela, vlade, ostala preduzeća i medije.

 • Promoviše doprinos koji članovi stvaraju u zajednici – investicija malih i velikih, regionalnih i nacionalnih, trgovinskih, proizvodnih ili uslužnih, itd.
 • Služi kao osnovni izvor informacija o investitorskoj industriji u regionu.
 • Podiže svest o značaju investitorskih preduzeća i pojedinačnim članovima.

Podrška članovima

Klub investotora treba da pruži pomoć i podršku članovima u njihovom ostvarivanju poslovnog uspeha.

 • Obezbeđuje članovima uzorke i modele koji doprinose efikasnom poslovanju.
 • Obezbeđuje članovima poslovnu pomoć kroz konferencije, radionice i druge programe učenja.
 • Obezbeđuje članovima prilike za kontakte i ostvarivanje strateških relacija sa drugim članovima, poslovnom zajednicom i kreatorima poslovne politike.

Metod rada

Klub investitora radi u dva osnovna saziva. U svom najširem sastavu, tj. plenumu svih svojih članova, i u formi predsedništva, tj. od članova delegiranih predsednika, podpredsednikai koordinatora.

Plenarne sednice su dvodelne, prvi deo je formalan i u njemu se predstavlja jedna tema/problem/preduzeće a drugi deo je neformalan i posvećen povezivanju među članovima i gostima. Sednice predsedništva su formalne, odvijaju se u RPK Niš, služe za pripremu plenarnih sednica, predlaganje tema, analizu prioritetnih slučajeva i predlaganje za njihovu analizu na plenarnim sednicama.

Obe metode rada regulisane su Pravilnikom Kluba investitora. Gosti ili predavači na plenarnim sednicama predlažu se iz redova političara, članova vlade, državnih institucija, donatorskih ili investicionih fondova, predlagača pravne ili poslovne regulative, a sve u vezi sa izabranom temom koja je od interesa za članove kluba.

 

 

Dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje

 Dualno obrazovanje - Izjava o nameri Izjava o nameri za poslodavca           Uputstvo za popunjavanje izjave

Vesti

Kursna lista NBS

Newsletter

Članarina 2018

Članarina 2018

Registrovani korisnici

FNT 2017

III Forum naprednih tehnologija

Kalendar događaja

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
februar 2019
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
Beograd, Serbia
PKS, velika sala
  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Privredna komora Srbije organizuju javnu [...]
Datum :  utorak, 05 februar 2019
6
7
8
No Image
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
PKS – RPK Niš u saradnji sa emisijom o poljoprivredi AgroJug, organizuje savetovanje „Stanje [...]
Datum :  petak, 08 februar 2019
9
10
11
12
13
Niš, Serbia
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Udruženje za hemisku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS i Služba za cirkularnu [...]
Datum :  sreda, 13 februar 2019
14
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Razvojna agencija Srbije, Ministarstvo privrede i Fond za razvoj u cilju realizacije Strategije [...]
Datum :  četvrtak, 14 februar 2019
15
16
17
18
19
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
    Privredna komora Srbije u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca – Ministarstvo [...]
Datum :  utorak, 19 februar 2019
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Izdvajamo

Vodič za izvoz u Rusiju

Go to top