Privredna komora Srbije

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija, e-mail: pknis@pks.rs

Tel: +381 18 510 999

Po drugi put od svog osnivanja, nakon primene novog Zakona o privrednim komorama, u četvrtak 5. oktobra 2017. održana je redovna sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Sednici, kojom je predsedavao g.Andrija Radojičić, prisustvovali su i g.Predrag Petrović, generalni sekretar PKS, zamenica generalnog sekretara, gđa Nermina Ljubović, g.Milovan Kocić, potpredsednik PKS i g.Ivan Mitrović, šef kabineta predsednika PKS. Gordana Tiodorović, direktorka pravno-političkog odeljenja PKS članovima Parlamenta predstavila je šestu kvartalnu analizu primene propisa PKS. Ova analiza predstavlja novi mehanizam komunikacije Privredne komore Srbije sa Vladom R. Srbije (čl. 19. Zakona o privrednim komorama).

Kvartalne analize primene propisa sadrže predloge svih članica za donošenje, izmene i dopune propisa u cilju poboljšanja kvaliteta njihove primene. Zahvaljujući institutu „Kvartalne analize primene propisa“ i zakonodavnim aktivnostima Privredne komore Srbije, u saradnji sa Vladom RS i državnim organima, uspešno je realizovano 25 inicijativa, koje su stigle iz privrede. Šesta kvartalna analiza identifikuje klјučne i pojedinačne probleme koji negativno utiču na poslovni ambijent i definiše predloge za donošenje novih ili izmenu i dopunu postojećih zakona i podzakonskih akata. Ova kvartalna analiza primene propisa obuhvata prikaz uspešno realizovanih inicijativa PKS, novih inicijativa članica PKS u periodu od juna do kraja avgusta 2017. godine, inicijativa čija je realizacija u toku, kao i ponovljenih inicijativa.

Prvu kvartalnu analizu propisa od značaja za privredu, Privredna komora Srbije dostavila je Vladi Republike Srbije aprila 2016. godine. Od početka ove poslovne godine, predstavljanje stavova privrede po pitanju propisa koji privreda primenjuje u svom poslovanju ostvaruje se u direktnoj komunikaciji sa ministarstvima i državnim institucijama i to kroz učešće u zajedničkim radnim grupama, predstavljanjem komentara PKS na nacrte propisa od značaja za privredu i dostavljanjem pojedinačnih inicijativa svih članica. Radne grupe formirane su u cilju međusobne saradnje privrede i komorskog sistema radi razmatranja pitanja od interesa za privredu i otklanjanja prepreka i problema sa kojim se privredni subjekti susreću u poslovanju. U saradnji sa brojnim državnim institucijama u prethodnom periodu formirano je 13 stalnih radnih grupa.

Na ovoj sednici Parlamenta privrednika, predstavnici Privredne komore Srbije izneli su podatke o uspešno realizovanim inicijativama u periodu između pete i šeste kvartalne analize. Reč je o poreskim olakšicama za davanja u opštekorisne svrhe, ali i o inicijativi Grupacije proizvođača konditorskih proizvoda za ukidanje carinske stope i prelevmana na mleko u prahu i maslac. Na inicijativu privrednika donesen je pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (Službeni glasnik RS, br. 80/16, 109/16). Od ostalih inicijativa usvojena je izmena i dopuna Pravilnika o načinu prijavlјivanja, prikuplјanja i praćenja neželјenih reakcija na lekove (Službeni glasnik RS, br. 64/2011 od 31.8.2011.) O svim ovim, ali i najavljenim inicijativama diskutovali su i prisutni članovi Parlamenta, uz konstataciju da je reforma komorskog sistema donela ozbiljne kvalitativne promene, koje su preduslov za uspešno poslovanje privrednih subjekata. O lokalnim inicijativama, aktivnostima ali i tekućim privrednim kretanjima na području koje pokriva Regionalna privredna komora Niš, privrednike je informisao direktor komore, g.Aleksandar Milićević.

 

 

Vesti

Kursna lista NBS

Newsletter

Pratite nas

  Regionalna privredna komora Niš, YouTube page LInkedIn RPK Nis@rpknis

Članarina 2017

Registrovani korisnici

FNT 2017

III Forum naprednih tehnologija

Kalendar događaja

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
decembar 2017
pon uto sre čet pet sub ned
1
Niš, Serbia
Velika sala PKS - RPK Niš
Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Nišavskog, Pirotskog i Topličkog [...]
Datum :  petak, 01 decembar 2017
2
No Image
Niš, Serbia
Radionica će biti održana u sali broj 8, zgrada Univerziteta u Nišu, Univerzitetski Trg broj 2
Datum :  subota, 02 decembar 2017
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Niš, Serbia
Velika sala PKS - RPK Niš
Sednica će se održati u utorak, 12. decembra 2017. godine sa početkom u 13.00 časova u [...]
Datum :  utorak, 12 decembar 2017
13
14
Niš, Serbia
Velika sala PKS - RPK Niš
Privredna komora Srbije zajedno sa partnerima BFI i Weidinger and Partners iz Austrije, [...]
Datum :  četvrtak, 14 decembar 2017
15
16
17
18
19
20
21
Niš, Serbia
PKS - RPK Niš
Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, Upravom za sprečavanje [...]
Datum :  četvrtak, 21 decembar 2017
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Izdvajamo

Vodič za izvoz u Rusiju

Go to top