Privredna komora Srbije

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija, e-mail: pknis@pks.rs

Tel: +381 18 510 999

Po drugi put od svog osnivanja, nakon primene novog Zakona o privrednim komorama, u četvrtak 5. oktobra 2017. održana je redovna sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Sednici, kojom je predsedavao g.Andrija Radojičić, prisustvovali su i g.Predrag Petrović, generalni sekretar PKS, zamenica generalnog sekretara, gđa Nermina Ljubović, g.Milovan Kocić, potpredsednik PKS i g.Ivan Mitrović, šef kabineta predsednika PKS. Gordana Tiodorović, direktorka pravno-političkog odeljenja PKS članovima Parlamenta predstavila je šestu kvartalnu analizu primene propisa PKS. Ova analiza predstavlja novi mehanizam komunikacije Privredne komore Srbije sa Vladom R. Srbije (čl. 19. Zakona o privrednim komorama).

Kvartalne analize primene propisa sadrže predloge svih članica za donošenje, izmene i dopune propisa u cilju poboljšanja kvaliteta njihove primene. Zahvaljujući institutu „Kvartalne analize primene propisa“ i zakonodavnim aktivnostima Privredne komore Srbije, u saradnji sa Vladom RS i državnim organima, uspešno je realizovano 25 inicijativa, koje su stigle iz privrede. Šesta kvartalna analiza identifikuje klјučne i pojedinačne probleme koji negativno utiču na poslovni ambijent i definiše predloge za donošenje novih ili izmenu i dopunu postojećih zakona i podzakonskih akata. Ova kvartalna analiza primene propisa obuhvata prikaz uspešno realizovanih inicijativa PKS, novih inicijativa članica PKS u periodu od juna do kraja avgusta 2017. godine, inicijativa čija je realizacija u toku, kao i ponovljenih inicijativa.

Prvu kvartalnu analizu propisa od značaja za privredu, Privredna komora Srbije dostavila je Vladi Republike Srbije aprila 2016. godine. Od početka ove poslovne godine, predstavljanje stavova privrede po pitanju propisa koji privreda primenjuje u svom poslovanju ostvaruje se u direktnoj komunikaciji sa ministarstvima i državnim institucijama i to kroz učešće u zajedničkim radnim grupama, predstavljanjem komentara PKS na nacrte propisa od značaja za privredu i dostavljanjem pojedinačnih inicijativa svih članica. Radne grupe formirane su u cilju međusobne saradnje privrede i komorskog sistema radi razmatranja pitanja od interesa za privredu i otklanjanja prepreka i problema sa kojim se privredni subjekti susreću u poslovanju. U saradnji sa brojnim državnim institucijama u prethodnom periodu formirano je 13 stalnih radnih grupa.

Na ovoj sednici Parlamenta privrednika, predstavnici Privredne komore Srbije izneli su podatke o uspešno realizovanim inicijativama u periodu između pete i šeste kvartalne analize. Reč je o poreskim olakšicama za davanja u opštekorisne svrhe, ali i o inicijativi Grupacije proizvođača konditorskih proizvoda za ukidanje carinske stope i prelevmana na mleko u prahu i maslac. Na inicijativu privrednika donesen je pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (Službeni glasnik RS, br. 80/16, 109/16). Od ostalih inicijativa usvojena je izmena i dopuna Pravilnika o načinu prijavlјivanja, prikuplјanja i praćenja neželјenih reakcija na lekove (Službeni glasnik RS, br. 64/2011 od 31.8.2011.) O svim ovim, ali i najavljenim inicijativama diskutovali su i prisutni članovi Parlamenta, uz konstataciju da je reforma komorskog sistema donela ozbiljne kvalitativne promene, koje su preduslov za uspešno poslovanje privrednih subjekata. O lokalnim inicijativama, aktivnostima ali i tekućim privrednim kretanjima na području koje pokriva Regionalna privredna komora Niš, privrednike je informisao direktor komore, g.Aleksandar Milićević.

 

 

ADATechAK

JAVNI POZIV ZA TRENERE

Vesti

Kursna lista NBS

Newsletter

Članarina 2018

Članarina 2018

Registrovani korisnici

FNT 2017

III Forum naprednih tehnologija

Kalendar događaja

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
avgust 2018
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
No Image
Niš, Serbia
Velika sala RPK Niš, II sprat
PKS-RPK Niš organizuje poslovni trening  PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje [...]
Datum :  sreda, 08 avgust 2018
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Izdvajamo

Vodič za izvoz u Rusiju

Go to top