Privredna komora Srbije

Dobrička 2, 18000 Niš, Srbija, e-mail: pknis@pks.rs

Tel: +381 18 510 999

Ispitni rok IV/2018 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 26. januara 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.

Molimo Vas da prijave podnosite elektronskim putem, preko linka https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq kako bi se ubrzale sve naknadne procedure. Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 16. januar 2018. godine.

 Kandidati podnose sledeća dokumenta:

 • fotokopiju očitane lične karte
 • dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (imejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati).

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi  15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV).

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& - (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu ćete biti obavešteni mejlom.

Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=383&p=0& tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela. 

Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.

POPUNJAVANJE ELEKTRONSKE PRIJAVE

Molimo Vas da izvršite prijavu ispita putem elektronske aplikacije, na linku https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq.

Prilikom prijave ispita za profesionalnog upravnika :

 • Vodite računa o tačnosti unetih podataka, obavezno koristite latinicu (čžćš...)
 • odaberite ispitni rok i tip polaganja (u zavisnosti da li polažete ceo ispit ili deo ispita - odaberite jednu od ponuđenih opcija),
 • na opciji: Ko vrši uplatu, ukoliko placate troškove kao:
 1. fizičko lice - ne menjajte ništa, aplikacija je podešena
 2. pravno lice - kliknete na dugme i otvara vam se novi deo za unos podataka firme (ovo je veoma važno zbog fakturisanja). Tek tada pređite na sledeće polje.
 •  U poslednja dva polja je potrebno postaviti odgovarajuća dokumenta:
 1. očitanu ličnu kartu je potrebno otpremiti ličnu kartu - očitanu ili fotokopiju ukoliko ista nema čip
 2. dokaz o stručnoj spremi – skeniranu original overu diplome.

Predlažemo da pre početka prijavljivanja, pripremite (skenirate) dokumentaciju, kako se ne bi desilo da Vam u toku prijave istekne sesija, jer postoji ograničeno vreme prijavljivanja (5-6 min), u tom slučaju ugasite pretraživač i krenite ispočetka.

 • Unesite sve tražene podatke
 • Po popunjenoj prijavi, vratite se na početak stranice, kad su svi podaci popunjeni dugme PODNOSIM ZAHTEV postane plavo i na isto, klikom završite proces prijavljivanja (ne na dugme PRIJAVA)

 

Napominjemo da overenu kopiju diplome donesete na dan polaganja ispita i predate zaposlenima iz Centra za edukaciju – UKOLIKO VEĆ NISTE DOSTAVILI (ODNOSI SE NA KANDIDATE KOJI POLAŽU ISPIT PO DRUGI PUT ILI DEO ISPITA).

 

 

ADATechAK

JAVNI POZIV ZA TRENERE

Vesti

Kursna lista NBS

Newsletter

Članarina 2018

Članarina 2018

Registrovani korisnici

FNT 2017

III Forum naprednih tehnologija

Kalendar događaja

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
oktobar 2018
pon uto sre čet pet sub ned
1
No Image
Niš, Serbia
Velika sala RPK Niš, II sprat
Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - 5 časova 01.10.2018, Velika sala RPK [...]
Datum :  ponedeljak, 01 oktobar 2018
2
Niš, Serbia
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Privredna komora Srbije i Metro Cash & Carry Srbija organizuju edukativnu radionicu [...]
Datum :  utorak, 02 oktobar 2018
3
No Image
Niš, Serbia
Velika sala RPK Niš, II sprat
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - 5 časova 03.10.2018, Velika sala RPK Niš, Dobrička 2, [...]
Datum :  sreda, 03 oktobar 2018
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Niš, Serbia
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije, u okviru Programa [...]
Datum :  petak, 12 oktobar 2018
13
14
15
Niš, Serbia
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
Kompanija dm drogerie markt doo pokrenula je projekat uz podršku Razvojne agencije Srbije (RAS), [...]
Datum :  ponedeljak, 15 oktobar 2018
16
17
18
No Image
Niš, Serbia
Mala sala
U sklopu programa profesionalnog usavršavanja za ovlašćene zastupnike i posrednike u osiguranju, [...]
Datum :  četvrtak, 18 oktobar 2018
19
Niš, Serbia
PKS RPK Niš - velika sala na II spratu
  Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom privrede, Ministarstvom pravde, [...]
Datum :  petak, 19 oktobar 2018
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Izdvajamo

Vodič za izvoz u Rusiju

Go to top